Want goed gezelschap werkt als een gezelschapsspel

Gezelschaps-WERK

Lieve Willems

Samenleef- en samenwerkingscoach

Wie is Lieve Willems?


Opleidingen


 • Regentaat Frans Geschiedenis Engels
 • Postgraduaatsopleiding Orthopedagogie specialisatie gezinsbegeleiding en gezinsgericht werken
 • Contextuele leerroute (Leren over Leven)


Professionalisering


 • Gedragsproblemen, diagnostiek en aanpak
 • Aanpassen van de leefomgeving van kinderen met autisme
 • Meervoudige persoonlijkheid en psychopathologie bij kinderen
 • Dissociatieve stoornissen
 • Kindermishandeling
 • Petoe-therapie bij kinderen
 • Sherborne, bewegingsopvoeding
 • Omgaan met Autisme
 • Omgaan met verlies
 • Sociale vaardigheidstraining voor jongeren
 • Gestalt
 • Hechtingsrelatiestoornissen bij kinderen
 • Psychomotorische therapie bij kinderen met leermoeilijkheden
 • Hechtingsproblematiek
 • Moeilijke kinderen, storend of gestoord vroegbehandeling en ontwikkelingsbegeleiding
 • Problemen met impulscontrole en onaangepast gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking
 • Leerstoornissen en hoe ermee omgaan
 • Kansarmoede
 • “Broers en zussen als hulpbronnen”
 • Mindfull opvoeden
 • Transactionele Analyse
 • NLP Adiante
 • LSCI
 • Jongerencoaching Essentials
 • Systeemcoaching Essentials
 • Technieken / Tools Loopbaancoaching


Ervaring


 • 30 jaar onderwijservaring in Gewoon en Buitengewoon Onderwijs
 • Contextuele vorming volwassenen ( directies, oudercomités, leerkrachten, studenten Jeugd- en gehandicaptenzorg) Gewoon en Buitengewoon Onderwijs 
 • Vormings-, super- en intervisie aan leidinggevenden, kernteams, zorgcoördinatoren/ brugfiguren in onderwijs- en opvoedingscontexten
 • Docent samenwerkingsverbanden in de Opleiding Zorgcoördinator VSPW GENT
 • Docent contextueel samenwerken in een schoolcontext  a.d.h.v  systeemtheoretische Modellen
 • Docent opleidingsmodule Zorgkundigen Solidariteit van het Gezin Gent
 • Docent contextueel samenwerken tussen zorg-bewoner-familie en andere triades 
 • Docent vormingsmodules samenwerking triade school/ leerkracht / zorgfiguur / leerling / ouder  Stedelijk Onderwijs Gent, GO! nNED UGent
 • Herstelgericht conflictbemiddelaar interne/externe samenwerkingsverbanden scholen 
 • vrijwillige contextuele samenwerking in jeugddrughulpverlening PISAD Oudenaarde
 • Gezinsbegeleiding vanuit schoolverband ( POS-situaties )
 • Systemische / contextuele samenwerking met vrijwillige en gedwongen hulpverlening 
 • Contextueel super- en intervisor lerarenkorpsen 
 • Samenwerkingsvormer  Inburgeringsorganisatie 
 • Samenwerkingsvormer/coaching deelteams onderwijsinstellingen 
 • Samenwerkingscoaching gezinsbegeleidingsdiensten 
 • Samenwerkingscoaching ( personeels- ouder- en jongerenparticipatie - collectieve visie-ontwikkeling )
 • Coaching en begeleiden van partnerschap
 • Coaching en begeleiden van constructief afsluiten van partnerschap

i.f.v vinden van nieuw evenwicht en helpen installeren van nieuwe ouderverbondenheid binnen het gedeeld opvoedingsterrein

 • Opvoedingstips i.f. v. een inclusie- / zorgcontext van jongeren ( triade ouders/ jongere én broers/ zussen )


Publicaties


 • Medeauteur  “ Onderwijskansen voor jongeren met gedrags- en emotionele problemen”  ( VLOR )

 

Talenkennis


 • Perfecte tweetaligheid Nederlands-Frans

 • Goede kennis Engels

Copyright Gezelschaps-WERK

Lieve Willems