Want goed gezelschap werkt als een gezelschapsspel

Gezelschaps-WERK

Lieve Willems

Samenleef- en samenwerkingscoach

Aanbod SamenLEVEN


Opvoeden thuis


Achtergrond Opvoeding en Opgroeien:


Opvoeden in een kerngezin, nieuw samengesteld gezin en andere samenlevingsvormen is vandaag complexer dan vroeger. Qua positionering, qua participatie ligt tussen de persoonlijke verwachting van ouders/ grootouders / opvoeders/ familie / school en die van de jongere soms een wereld van verschil. Nieuwe dialoog en onderling op elkaar afgestemde verwachtingen zijn dan nodig. Jongeren willen ondertussen ook verbinding maken met hun leefwereld van vriendschap, klasgenoten. … 


Zonder GPS hebben zowel jongeren, ouders,grootouders als hun begeleiders soms samenwerkingsvragen en twijfels. Tijdig advies is dus preventie tegen onderling wantrouwen, verwijten en verlies van krediet en welbevinden.


Ouders ervaren regelmatig begrijpelijke opvoedingsonzekerheid rond:


 • Onderhandelings-Ouderschap, hoe doe je dat?
 • Ouderschap in een ( chronische ) zorg of beperkingscontext van kinderen
 • Ouderschap na een echtscheiding
 • Ouder- en Plusouderschap in een nieuw samengesteld gezinssysteem


Op zoek naar


 • een dagelijks bruikbare opvoedings- GPS om samen op terug te vallen?
 • meer welbevinden voor groot en klein in gezins/familieverband?


Wat kan U bij ons VINDEN?


 • gezinsspelregels en woordenschat die groot en klein ( her ) verbindt?
 • een nieuw opvoedingskader dat past bij de huidige tijd?
 • Relatievaardigheidstools: Vorming, training en coaching via het Gezelschapswerkmodel als Opvoedings-GPS van 6 tot 99 jaar
 • Samenleefadvies voor het gezin ( ook binnen ziekte- en zorgcontext ouder / kind )
 • Conflicthanteringstools: Hoe samen en zelf oplossingsgericht dagelijks omgaan met conflict en visieverschil binnen het gezin?
 • Samenleefadvies voor jongeren, hun ouders én grootouders
 • Begeleiding van drie generaties bij een gezinsproblematiek
 • Relationele Bemiddeling bij jongeren-/ gezins- en familiekwetsuren


Lees hier meer over onze aanpak.

Copyright Gezelschaps-WERK