Want goed gezelschap werkt als een gezelschapsspel

Gezelschaps-WERK

Lieve Willems

Samenleef- en samenwerkingscoach

Aanbod SamenLEVEN


Partnerschap


Achtergrond Partnerschap:


Harmonieus samenleven kan door een aantal (veranderde) levensomstandigheden in minder of meerdere mate bemoeilijkt worden. 
Vaak lukt het partners zelf om weer een nieuw relationeel evenwicht te vinden maar soms ook (even) niet. 


Heel wat partnerschapvragen, ook op latere leeftijd, worden onterecht als een individueel probleem gezien. In realiteit zorgt dit voor verminderd welzijn van meerdere, zoniet van alle gezinsleden. 
Waar en bij wie het probleem gestart is, daar heeft iedereen vaak een verschillende verklaring voor. 
Wat was er eerst, de kip of het ei? 
Mensen denken meestal lineair in termen van oorzaak en gevolg. 
Toch zijn intermenselijke verhoudingen circulaire processen. 
Die “ vicieuze cirkel “ kunnen velen nog zien. Alleen, hoe doorbreken we die concreet en hoe zetten we die weer om naar kwaliteitsvol samenleven als partners of naar zorgzaam afsluiten?


Vaak ontstaan er begrijpelijke samenlevingsvragen binnen een ( veranderde ) partnercontext:


 • Partnerschap vandaag, verlang ik teveel, te weinig?
 • Liefde en twijfels, ben ik abnormaal?
 • Partnerschap in een ( chronische ) zorg-/beperkingscontext van een partner, hoe doe je dat?
 • Partnerschap na het uitvliegen van de kinderen, nieuwe onderlinge afstemming?
 • Partnerschap na pensioen, hoe de relatie en onderlinge verwachtingen( re )organiseren ?
 • Partnerschap binnen samen ouder worden


Op zoek naar :


 • een dagelijks bruikbare relationele GPS om samen op terug te vallen?
 • meer/weer welbevinden in je partnerrelatie?


Wat kan U bij ons VINDEN?


 • nieuwe relatiespelregels en woordenschat die verbinden?
 • Een nieuw relatiekader dat past bij de huidige tijd?
 • Relatievaardigheidstools: Vorming, training en coaching via het Gezelschapswerkmodel als Partner-GPS van 18 tot 99 jaar
 • Conflicthanteringstools: Hoe samen en zelf oplossingsgericht dagelijks omgaan met conflict en visieverschil binnen partnerschap?
 • Samenleefadvies voor partners ( ook binnen ziekte-, zorg- en pensioenscontext )
 • Partnerconflictbemiddeling
 • Begeleiding: Samen een relatie afsluiten na een breuk
 • Vorming: waaruit bestaat een “ goede “ relatie vandaag?
Lees hier meer over onze aanpak.

Copyright Gezelschaps-WERK