Want goed gezelschap werkt als een gezelschapsspel

Gezelschaps-WERK

Lieve Willems

Samenleef- en samenwerkingscoach

SamenLEVENOnderstaande begrijpelijke twijfels kunnen vandaag herkenbaar zijn bij drie generaties:


Vriendschap, wat is dat?

Een goede relatie, wat is dat?

Een goede job, wat is dat?

Geluk, wat is dat?

Succes, wat is dat?

Gelukkig zijn, wat is dat?

Zorg, aanvaarden of bijsturen?

Mantelzorg, dagelijks zorg, partnerschap, werk en mijn behoeftes, wél te combineren?


Meestal zorgt de relatie-GPS van het Gezelschapswerkmodel voor nieuwe houvast, antwoorden en oplossingen en kan jong en oud weer SNEL, ZELF en SAMEN verder. Met de GPS kunnen ze ook in andere situaties vaardig( samen ) terugvallen op het Model. Het Model beoogt immers autonomie te verhogen.

Af en toe is er meer nodig en koppelen we er coaching of begeleiding aan. Voor elke doelgroep vinden jullie op deze site wat het Gezelschapswerkmodel voor jullie kan betekenen.

 

Is er meer nodig dan de GPS, dan bieden we ook begeleiding en bemiddeling

Wat kunnen jullie daarbij van ons VERWACHTEN:

 

• Objectieve duiding van de oorzaken van het probleem.

• Helpen SAMEN de oorzaak ZIEN. Wie samen (h)erkent, kan samen DENKEN en DOEN

• Helpen benoemen wat iedereen concreet van elkaar nodig heeft 


• Helpen de belangen van iedereen elkaar te (her)verbinden  .

• Praktische oplossingen, handleidingen

• Helpen doeners en denkers in het gezin / familie / andere contexten te herverbinden 

 

Doelstelling van deze begeleiding/ hulpverlening:

 

Een systeem weer in beweging helpen zetten met kleine of grote stappen en onszelf als hulpverlener zo snel mogelijk overbodig kunnen maken.

 

We verwijzen ook door:.

Daar waar nodig verwijzen we door naar specifieke hulpverlening (psychologen, artsen, psychiaters,…). 
Deze specialisten worden zorgvuldig gekozen op maat van de hulpvrager én zijn probleem.Copyright Gezelschaps-WERK