Want goed gezelschap werkt als een gezelschapsspel

Gezelschaps-WERK

Lieve Willems

Samenleef- en samenwerkingscoach

Aanbod SamenLEVEN


Jongeren en jong-volwassenen


Opgroeien en op eigen benen staan:

 

Opgroeien en volwassen worden is vandaag complexer dan vroeger. Ook de leefwereld van jongeren en jongvolwassenen zelf is grondig geëvolueerd. De sociale media maken hun (samen)leven met leeftijdsgenoten en anderen niet altijd evident. Zoveel keuze in relatie- en samenleefvormen vandaag en toch zo weinig concrete houvast.  Zonder nieuwe relatie-GPS zorgt “ jong en/ jongvolwassen zijn “ voor begrijpelijke twijfel en verminderd ( zelf)vertrouwen. Niet zelden is er onrust rond keuzes maken, keuzes combineren en omgaan met elkaar. Tijdig advies verhoogt hun zelfbeeld, ( zelf)vertrouwen en zorgt voor krediet en verbinding met zichzelf en anderen. Mét relatie-GPS, aangepast aan hun leeftijd, zal ook hun welbevinden structureel weer toenemen en dat is bij velen meer dan welkom.

 

Jongeren en jongvolwassenen zoeken ondertussen hun weg:


 • Prépubers en pubers, ik wou dat ik al 18 was …
 • Vriendschap en leeftijdsgenoten, zonder GPS, hoe doen we dat?
 • GSM, Facetime, Facebook, graag een GPS voor rust in mijn hart, hoofd en relaties
 • Jong en verliefd, hoe combineer ik als koppel mijn/haar/zijn verwachting en tot waar?
 • Hoe organiseer ik dagelijks mijn leven en maak ik realistische dromen waar?
 • Jongvolwassen zijn, hoe organiseer ik mijn leven en dromen concreet?
 • Hoe de job kiezen die én bij mijn talenten én ook bij mijn andere levensdoelen past?
 • Welke relatievorm past het best bij mij, mijn lief én ons beiden?
 • Vriendschap en liefde, hoe combineren we het?

 

Meestal zorgt de GPS van het Gezelschapswerkmodel voor nieuwe houvast, antwoorden en oplossingen en kan jong en oud weer zelf verder. Af en toe is er meer nodig en koppelen we er coaching of begeleiding aan.


Op zoek naar

 

 • een bruikbare relatie- GPS om als jongere en jongvolwassene op terug te kunnen vallen?
 • meer welbevinden, zelfvertrouwen én relatievaardigheid?
 • meer rust en vertrouwen bij het maken van keuzes?
 • een bruikbare en realistische leef-GPS

 

Wat kan U bij ons VINDEN?

 

 • Spelregels en woordenschat die je met je leefwereld ( her ) verbindt
 • Een nieuw samenleefkader dat past bij de huidige tijd
 • Het Gezelschapswerkmodel als relatie-GPS binnen vriendschap, liefde en verliefdheid
 • Samenleefadvies voor jonge mensen 
 • Tips om samen en oplossingsgericht om te gaan met conflict en visieverschil binnen je contacten
 • Samenleefadvies voor jezelf in relatie met je ouders én grootouders en anderen
 • Begeleiding van drie generaties bij een gezinsvraag- / problematiek
 • Relationele bemiddeling tussen jongeren-/ jongvolwassenen en anderen

 

Lees hier meer over onze aanpak.

Copyright Gezelschaps-WERK