Want goed gezelschap werkt als een gezelschapsspel

Gezelschaps-WERK

Lieve Willems

Samenleef- en samenwerkingscoach

SamenWERKen


Op zoek naar


 • Burn-out / bore-out preventie?
 • Collectief welbevinden op het werk?
 • Tijd- en energiewinst?
 • Een eenvoudig kader met tips en tools om dit te bewaken en te bevorderen?Wat kan je bij ons VINDEN :


1 gecombineerd model dat....


       Op leidinggevend en teamniveau • Het gezagsvoerend vermogen - leiding / begeleidingvermogen naar het personeel versterkt   
 • Dagelijks het welbevinden bewaakt en bevordert
 • Een dagelijks, collectieve preventiekit tegen psycho-sociale risico’s biedt
 • Een jargon en tips levert die vergader- en planlastbesparend en verbindend werken
 • Tools geeft voor een snellere besluitvorming, actie, en gedragen visie-ontwikkeling
 • Een concrete, collectieve samenwerkingshandleiding biedt
 • Een toolkit geeft voor verbindende functioneringsgesprekken
 • Preventief werkt tegen de gespleten loyaliteit van personeel op alle niveaus
 • Preventief werkt tegen kliekvorming binnen interne en externe samenwerkingsverbanden
 • Preventief werkt tegen onderlinge kwetsuren, roddels, … intern / extern
 • Preventief werkt tegen relationele valkuilen
 • Draagkrachtverhogend werkt
 • Een herstelgericht samenwerkingsmodel biedt
 • Een kader dat meerdere beleidslijnen simultaan dient1 gecombineerd model dat....


      Op participatieniveau zorgt voor :


            (personeel, leerling, ouder, klant, cliënt, patiënt, burger, …) • Concrete, éénduidige definitie en verwachting van participatie
 • Concrete tools voor een realistische implementatie van de  participatie-elans
 • Afstemming van onderlinge verwachting binnen diverse contexten
 • Preventie tegen relationele kwetsuren tussen alle betrokken partijen
 • Concreet, collectief gedragen handelingsplan/ strategisch plan / policy
 • Concrete toolkit ifv collectieve relatiebekwaamheid binnen samenwerking


Concreet aanbod


 • Vorming aan leidinggevenden, teams, interne en externe samenwerkingsverbanden
 • Terugkomdagen ( training )
 • Advies bij samenwerkingsvragen via oplossingsgerichte aanpak en concrete tips
 • Bemiddeling bij conflictsituaties intern / extern, horizontaal / vertikaal
 • Advies en/of bemiddeling bij samenwerkingsvragen tussen Leef- en Werkcontext


Bruikbaar en al toegepast?

 

Een lijst met referenties en evaluaties van vormingen is ter beschikking

 


Te mooi om waar te zijn?


Absoluut niet. Wel  “ the missing piece “ om alle gezamenlijke inspanningen, ervaring en expertise op alle echelons van vandaag dagelijks met elkaar te (her) verbinden. Het sluit structureel horizontaal en transversaal aan op alle echelons en hun werking en de langetermijnvisie die wordt verwacht.


Moeilijk aan te leren en te gebruiken?


Nee, absoluut niet. Samenwerken, delen en leren van elkaar is de nieuwe beleidslijn.
Lees hier meer over onze aanpak.Copyright Gezelschaps-WERK