Want goed gezelschap werkt als een gezelschapsspel

Gezelschaps-WERK

Lieve Willems

Samenleef- en samenwerkingscoach


WELKOM


Samenwerken en -leven “ speelden “ we vroeger zoals een gezelschapsspel.

Generaties lang kende iedereen de spelregels ervan.

Dat het vroeger beter was, zeggen we niet. Dat het een duidelijk spel was waarbij elke Speler, groot en klein, wist wat van elkaar te kunnen en mogen verwachten, is wél een feit.


Vandaag ziet onze werk- en leefcontext er heel anders uit dan Toen.

Opvoeding, Partnerschap, Werk, Leven en Geluk zijn complexe gezelschapsspelen geworden.

Niet zelden zorgen ze voor twijfel en onzekerheid bij drie generaties, thuis én daarbuiten.


Vaak gaat het goed maar bij stress, twijfel of discussie vinden we OFWEL evenveel spelregels als Spelers OF juist helemaal geen spelregels in die dozen.

Het evidente risico daarvan is dat ook het welbevinden aan de Speltafel van Leven en Werk zakt.


Ontdek het "samen wel in ons vel" werkt als een gezelschapsspel model dat uit twee delen bestaat :


 • collectieve spelregels, up-to-date aan het leven van vandaag
 • Een relationeel esperanto in 33 eenvoudige woorden bruikbaar van 6 tot 99 jaar.


Dit model is een relatie-GPS die vertrouwen, krediet, en verbinding geeft in samenwerken en samenleven.


Benieuwd naar wat we voor jou kunnen doen?

Bekijk dan ons aanbod voor werk en privé.


Benieuwd naar onze unieke aanpak?

Lees hier meer...


33 begrippen en intermenselijke spelregels,  voor samenleven en -werken vandaag

Onze relaties met anderen, evident zijn ze vandaag niet altijd. Begrijpelijk …de wereld is zo sterk en snel veranderd, complex, (gender)divers en multicultureel. Er is zoveel diversiteit qua betekenis en verwachting in wat we verstaan onder

een “goed” lief, een “goede” partner, vriend, klasgenoot,…

een “goede” collega, vrijwilliger, team, baas, …

een “goede” buur(t), huurder, huisbaas, …

een “goede” opvoeding, onderwijs, zorg en hulpverlening, …

respect, participatie, welbevinden, geluk, overlast, verdraagzaamheid,  …

 

Drie generaties missen rust, houvast, duidelijkheid, eenvoud, voorspelbaarheid, veiligheid, verbondenheid thuis, op het werk, in het samenleven en (mantel)zorgen. Vaak gaat het wél goed. Maar weten we het SAMEN (even) niet meer, dan zijn oordeel en interpretatie snel dichtbij en rede, feiten en gedeeld oplossingskader soms veraf.  Dat verklaart waarom

 

- de ene de intermenselijke spanning als het ”nieuwe normaal” beschouwt ( ’t is overal zo )

- een tweede de oorzaak bij de ander legt (aan mij ligt het niet )

- een ander net aan zichzelf twijfelt ( ’t zal aan mij liggen, zeker?)

- een vierde zich terugtrekt ( voor de rust, omdat het toch geen zin heeft )

- een vijfde het conflict aangaat ( niets doen is geen optie, er MOET iets veranderen ! )

- een zesde dan maar van lief, studie, job, buurt, … verandert ( elders, ander en beter )

- een zevende besluit dat constructief samenleven en -werken onmogelijk is ( mensen, hé … )

- ….

Die enkele reacties illustreren de diversiteit in mening en overtuiging en de DIVERSE brillen en visies waarmee we naar probleem, oorzaak en oplossing kijken. Geen wonder dat moeite, frustratie, stress, onmacht, gebrek aan perspectief, … dan om de hoek loeren. We stellen het vast in onze (werk-) en privérelaties. Weer SAMEN weten, kunnen en doen is welkom.

 

Wat als er een inclusieve relatie- en taalTOOL was met slechts 33 woorden die

 • IEDEREEN begrijpt en herkent
 • die vervat wat VOOR IEDEREEN belangrijk IS
 • ons snel en eenvoudig SAMEN samenleef- en -werkvaardigheid leert
 • eenduidige definities geeft in wat we VAN ELKAAR kunnen en mogen verwachten
 • ONS én DE ANDER geld-, tijds- energie-, gezondheid- en welbevindenwinst, … geeft
 • bruikbaar is binnen IEDERS

         - voorgeschiedenis

         - context

         - overtuigingen, culturen, levensbeschouwing

         - geaardheid

         - fysieke, mentale, psychische, intellectuele, sociale mogelijkheden

         - leeftijd

         - …

 • in elke handtas, sporttas, rugzak, boekentas, laptoptas voor dagelijks gebruik past
 • zowel mini-leesboekje met theorie als praktische handleiding en taalTOOL is
 • thuis, op ’t werk en (ortho)didactisch, pedagogisch, therapeutisch inzetbaar is
 • proactief, preventief, curatief, oplossings- en toekomstgericht systemen weer 

         samen)werkbaar maken


UNIVERSEEL RELATIONEEL ESPERANTO,

relatietaal en  -tool in een doosje

33 woorden

met spelregels

voor relaties, opvoeden,  (mantel)zorgen, samenwerken en samenleven

voor 3 generaties in een samenleving in verandering

 

Dààrmee (her)verbinden we SAMEN samenleef- en samenwerkkwaliteit in ons kleinste team ( koppel) maar evenzeer in ons gezins-, familie-, werk-, (mantel)zorgteam EN in ons grootste team, onze samenleving. De drie generaties van vandaag kunnen het doorgeven aan onze toekomst en aan de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.

 

Het Universeel Relationeel Esperanto is praktisch systeemdenken en SAMEN WEER WETEN, KUNNEN en DOEN, voor 3 generaties én tussen 3 generaties, in al onze levensfases.


Copyright Gezelschaps-WERK