Lieve Willems

Waarom edutRainment? Iedereen is uniek. Toch is al wat met onze “SAMENS” te maken heeft, de laatste 40 jaar enorm veranderd en complexer geworden.

De digitalisering maakt het nog extra ingewikkeld. Goed communiceren, verbinden, samenwerken en -leven leren we echt niet “al doende”. Bewijzen menig whatsappgroepjes, vergaderingen, werkgroepjes, … bij jong en oud.

Het is een vaardigheid om samen weer aan te leren. Bij ons dus geen lang groeiproces, analyses, zaadjes planten en trajecten J. Wel grappig, leuk, snel, herkenbaar, samen, met impact Toe- en DOE-komstgericht aanleren. En samen oefenen en elkaar weer leren inzetten als positieve hulpbron. Want vaak gaat het wel goed en verzet iedereen inhoudelijk bergen werk, tijd, energie, … . Maar als het relationeel / op betrekkingsniveau scheef of moeilijk zit, dan wordt het lastig in onze SAMENS. Thuis, in de familie, op school, op het werk, in de wijk, … . Niemands schuld.


Daarom

LEREN wij groot en klein, jong en oud SAMEN in koppels, gezin, familie, school, team, (mantel)zorg, organisatie, wijk, … systeem dus weer AAN: 


Zo leren we SAMEN met een praktische, leuke relatie-/communicatietool weer samen werken en leven, samen een conflict aanpakken, herstellen, … . We leren er relatievaardigheid en samenredzaamheid mee aan in kleine en grote relationele systemen.

Want ruzie thuis, met een lief, op kot, op school, op het werk, in de buurt, … zonder oplossing en perspectief zorgt voor conflict, breuken, verloop, wanhoop, stress, … Ze hakt in op onze lichamelijke, mentale, fysieke en relationele gezondheid. En op de gezondheid van wie ons omringt, van wie met ons samenwerkt, -leeft, -zorgt, studeert, … . Kan beter, anders en SAMEN.

 

 

Neem gerust contact op voor:

Communicatie- en relatievaardigheidstraining ( in en tussen privé- en werk)

 

Intermenselijke bemiddeling ( edutainende, oplossings- en herstelgerichte manier )

 

Lezing, keynote, vorming, workshop, opleiding, edutainende teambuilding

 

Contextuele Hulpverlening/coaching bij relatievragen thuis, op het werk en elders

 

 

Aanpak en trefwoorden:

Als systemische experts werken we altijd vanuit het meerzijdig partijdig perspectief. We zetten daarbij de toekomst en de kwaliteit van de relatie tussen alle leden van het systeem centraal

We werken contextueel, praktisch, herstel-, oplossingsgericht, verbindend en inclusief

 


Hoe?

met een snelle, makkelijke, duurzame methodiek en verbindende relatietool en universele spelregels voor vlotter dagelijks SAMEN omgaan met elkaars. Want kwetsbaar zijn we allemaal.

 

Wie kan bij ons terecht?

-Iedereen die relationele steun, hulp, vorming, bemiddeling, praktische “ kapstokjes “ kan gebruiken in de SAMENS

-ieder relationeel werk- en privé-systeem, organisatie, bedrijf, vereniging, … op zoek naar

  • een samenwerkbare “relatie-GPS” .die iedereen plek geeft,
  • betere en concretere onderlinge afstemming van verwachtingen,
  • hippe turbo-woorden die taal geven aan echte dialoog, trialoog, verbinding,
  • meer samenwerk- en samenleefkwaliteit van het samenwerken/ -leven
  • meer psychologische en relationele veiligheid voor zichzelf en alle leden van het systeem waarin die werkt/ leeft/ …

Ook zo op zoek naar meer eenvoud, rust, houvast, voorspelbaarheid, structuur en veiligheid in je samenwerk- en samenleefrelaties, voor, in en tussen de generaties? U bent zeker niet de enige vandaag. We zijn immers geen eilanders maar sociale wezens in een steeds diverser wordende samenleving.


Wie zijn wij? EduTrainers - Contextueel Verbinders - Bemiddelaars - Hoopverleners - Consultants - Inclusieve Intergenerationele Teambuilders - Experts in relationele en systemische transitie

 

  • “1 Relationele "Google Maps" aan om MET 3 generaties samen op terug te kunnen vallen bij verschil, ruzie, misverstand, … want met iedereen een aparte wensenlijst, verwachting, handleiding, … komen we er niet. 

 

  • Universeel Relationeel Esperanto in 33 waarden- en wensenwoorden en spelregels die iedereen begrijpt. Die we samen kunnen gebruiken, zowel in het echt, als digitaal als tussen het echte leven en al die nieuwe media.

 

  • “de 333REFLEX“ en een intermenselijk grondplan, dé oplossingsgerichte systemische basisreflex voor samenzorgen, -leven en -werken.

Doel?

Mensen en hun leef-/werk-/samenleefcontext apart en samen

  • aanleren hun samenleef- en -werkkwaliteit duurzaam te vergroten. Waar de SAMENS goed zit, stijgt immers ook het individueel welbevinden van elk lid.

 

  • aanleren helder, verbindend, herstel-, oplossingsgericht te communiceren. Ongeacht sexe, leeftijd, gender, afkomst, mogelijkheden, beperking, … . Inclusief, universeel dus, met wat ieder mens belangrijk vindt.

Overleven doe je met basisvoorzieningen, leven doe je met betekenisvolle relaties (Nagy)