Welbevinden en geluk, een kwestie van hoofd, lijf, hart, RELATIES en omgeving

 

 

Ook op zoek naar?

meer eenvoud, rust, houvast, voorspelbaarheid, structuur en veiligheid in je samenwerk- en samenleefrelaties, in en tussen de generaties? Welkom dan op de website van Gezelschapswerk.

 

Wat vind je hier?

Contextuele Hulpverlening en coaching bij relationele problemen thuis, op het werk en daarbuiten

Communicatie- en relatievaardigheidstraining in en tussen privé- en samenwerkingsverband,

Intermenselijke Bemiddeling, ook tussen werk- en privécontexten

Lezingen, vormingen, opleiding

 

Aanpak?

contextueel, meerzijdig partijdig, praktisch, herstel-, oplossingsgericht, verbindend en inclusief

 

Doel?

Mens en hun omgeving apart en samen aanleren hoe hun welbevinden, samenleef- en -werkkwaliteit duurzaam te vergroten in hun dagelijkse leef- en werkwereld en diversiteit

 

Mensen en hun omgeving leren helder, verbindend, herstel-, oplossingsgericht te communiceren, samen te leven en -werken.

 

Hoe?

met een snelle, makkelijke, duurzame methodiek en verbindende relatietool* en universele spelregels voor vlotter dagelijks SAMEN omgaan met elkaars verschil in het steeds complexer en diverser en inclusiever samenleven en -werken vandaag. Want kwetsbaar zijn we allemaal.

 

Wie kan bij ons terecht?

 

-Ieder mens en relationeel systeem die relationele steun, hulp, vorming, bemiddeling, praktische “ kapstokjes “ kan gebruiken

 

-iedere mens, relationeel werk- en privé-systeem, organisatie, bedrijf, vereniging, … op zoek naar een praktische “relatie-GPS” die iedereen plek geeft, die onderlinge verwachtingen beter en concreet afstemt, die taal geeft voor echte dialoog, trialoog en verbinding, die de kwaliteit van het samenwerken/ -leven verbetert en mee organiseert, die meer psychologische en relationele veiligheid installeert.


Overleven doe je met basisvoorzieningen, leven doe je met betekenisvolle relaties (Nagy)