Wie is Lieve Willems?


Opleidingen


Regentaat Frans Geschiedenis Engels

Postgraduaatsopleiding Orthopedagogie specialisatie gezinsbegeleiding en gezinsgericht werken

Contextuele leerroute (Leren over Leven)


Multideskundig contextueel en systemisch opgeleid Hulp- en Hoopverlener. Ze verwijst ook door en werkt samen met andere hulp- en zorgverstrekkers.

Lieve Willems