Basis van de relatietaaltool    

 


 • bundelt wat VOOR IEDEREEN belangrijk is, inclusief, intergenerationeel
 • leert mens en omgeving SAMEN en duurzaam samenleef- en - werkvaardiger worden
 • verbindende woordenschat voor wat ONDERLING van elkaar te verwachten
 • geeft geld-, tijds- energie-, gezondheid- en welbevindenwinst,
 • bruikbaar binnen IEDERS context, kleine, grote en samengestelde relationele systemen/teams
 • zowel mini-boekje, theoretisch kader/methodiek, handleiding en herstel-/oplossingsgerichte tool
 • voor alledag, ook bij conflicthantering, bemiddeling, (ortho)didactisch en- pedagogisch, therapeutisch inzetbaar als hulpbron
 • pro-actief, preventief, curatief, oplossings- en toekomstgericht


Het Universeel Relationeel Esperanto is praktisch systeemdenken en -doen voor én tussen 3 generaties in al onze levensfases, in leef- en werkcontexten en daartussen.

Voor professionals: Het vertaalt concreet en merkbaar de omslag naar een betekenissamenleving, deep democracy, gelijkwaardigheid, wederkerigheid, verbondenheid, vermaatschappelijking van de zorg en samenleving, trialoog en meer samenredzaamheid in onze steeds diverser wordende relationele systemen en samenwerkende contexten ( oa. ouder- lln-school, zorg/hulpverlening-zorgvrager-naastbetrokkenen, WZC/verpleeghuis/voorziening-bewoner-mantelzorger, collega-collega-leidinggevende, beleid-burger-medeburger, … ).


Onze manier van werken is gebaseerd op het Gezelschaps-WERKmodel. Dit model werd in de loop van de voorbije 25 jaar ontwikkeld.


Basis van het Gezelschaps-WERKmodel


Ieder mens heeft behoefte aan :

 • concrete en dagelijks bruikbare houvast
 • structuur
 • duidelijk afgebakende, concrete en in overleg bepaalde grenzen en ruimte
 • afstemming van onderlinge verwachtingen
 • 'gezien worden' in zijn/haar inspanning, last, behoefte, verdienste, talenten en expertise
 • vertrouwen, betrouwbaarheid en (onderling) krediet
 • en kunnen combineren van multipele belangen
 • (terugvinden van) balans van geven-nemen
 • verbondenheid
 • een meervoudig partijdig bejegeningsmodel