Tussen thuis, school, (jeug)dzorg en samenleving

Zwinnecollege Oostburg (NL)

Gemeente Sluis (NL)

Saio Geel (Buitengewoon onderwijs) Stedelijk Onderwijs Geel

De Octopus (Buitengewoon onderwijs) Stedelijk Onderwijs Gent

De Mandala 

De Loods

Lyceum Gent GO!

Middenschool GO! Waregem

Mariagaard Wetteren Katholiek Onderwijs

Domein-, contextoverstijgende opleidingen

(Directies, beleidsondersteung, zorgcoördinatie, leerlingenbegeleiding ism

PBD GO!

PBD Stad Gent

(opleidingstraject zoco-leerlingbegeleiding)

Sint-Janbergmanscollege Gent - Mol

Thuisbegeleiding (contextbegeleiding)

Kinderopvang

Kinderopvang Maria-Middelares Gent

Zorg

Ziekenhuizen Waasland (Sint-Niklaas)

Vereniging van Vlaamse operatieverpleegkundigen

Mantelzorg en GGZ

Similes Oost-Vlaanderen -  Antwerpen - Leuven - Vlaams-Brabant

Mantelzorg Dementie Waasland ism Alsheimerliga en Zorg Waasland

Ouderenzorg

Solidariteit van het Gezin Gent - Kortrijk

Onderwijsondersteuning

VOKAN Antwerpen

Eekhout Academie Kortrijk

Inburgering

Zorgzame Buurten Dentergem

De Som Kortrijk