Wat is de 333REFLEX?

De 333REFLEX is bedoeld om mensen samenleef- en werkvaardiger te maken. Het biedt oplossingsgerichte inclusieve woordenschat die onderlinge verwachtingen verduidelijkt. Dit zorgt voor winst op het vlak van geld, tijd, energie, gezondheid en welbevinden. De 333REFLEX is bruikbaar overal waar mensen samenwerken en -leven. Het is tegelijk mini-boekje, theoretisch kader, methodiek, handleiding en tool. Het is proactief, preventief, curatief, herstel-, oplossings- en toekomstgericht.

De behoeften van ieder mens centraal

De 333REFLEX zet o.a. in op: concrete houvast, structuur, duidelijk grenzen en ruimte, afstemming van onderlinge verwachtingen, erkenning van last en verdienste, talent, vertrouwen, betrouwbaarheid en krediet en verbondenheid.

Praktisch, ook voor professionals

Voor professionals is de 333REFLEX bruikbaar in hun systemisch contextueel werk. De 333REFLEX-methodiek zorgt voor: deep democracy, gelijkwaardigheid, wederkerigheid en verbondenheid in trialoog.

Dit zowel in:

Privé

  • partnerschap
  • gezin
  • familie
  • vriendschap


Samenwerking in trialoog

  • ouder - leerling - school
  • zorg - zorgvrager - naastbetrokkene
  • GGZ - mens - omgeving
  • collega - collega - leidinggevende
  • dienstverlening - burger - medeburger
  • … .