Voor wie?

Iedereen die relationele steun, hulp, vorming, bemiddeling en praktische 'kapstokjes' kan gebruiken, kan bij ons terecht. We helpen relationele werk- en privésystemen, organisaties, bedrijven en verenigingen op zoek naar een betere samenwerkings- en samenleefkwaliteit.

Ons doel?

Het aanleren van heldere, verbindende, herstel- en oplossingsgerichte trialoog- en relatietaal en relatiespelregels door middel van kortdurende trajecten.
Hierdoor stijgt het welbevinden van elk mens én van de hele groep, organisatie, …

Zo installeren we ook meer eenvoud, rust, houvast, voorspelbaarheid, structuur en veiligheid in onze samenwerk- en samenleefrelaties. We leren universeel communiceren, ongeacht sexe, leeftijd, gender, afkomst, talent, beperking, levensfase, functies, rangorde, enz. Want als iedereen iets anders wil, denkt, verwacht, kan, … dan komen we er samen niet.